OPEN

 

Otyłość lub nadwaga przynosi znaczące ryzyko w wielu różnych punktach w ciągu całego życia. Ryzyko dla zdrowia dla dorosłych jest alarmujące. Wiemy, że w porównaniu z mężczyzną o normalnej wadze otyły mężczyzna jest:

  • pięć razy bardziej narażony na rozwój cukrzycy typu 2
  • trzy razy bardziej narażony na rozwój raka jelita grubego
  • więcej niż dwa i pół raza bardziej narażony na rozwój nadciśnienia tętniczego - głównego czynnika ryzyka udaru mózgu i chorób serca

Otyła kobieta, w porównaniu z kobietą o normalnej wadze, jest:

  • prawie 13 razy bardziej narażona na rozwój cukrzycy typu 2
  • ponad cztery razy bardziej narażona na rozwój nadciśnienia tętniczego
  • ponad trzy razy bardziej narażona na atak serca

Otyłość zazwyczaj mierzy się za pomocą Wskaźnika Masy Ciała (BMI). Jest to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Kalkulator przeliczający wskaźnik BMI znajdą Państwo w naszym serwisie. Przyjmuje się, że wskaźnik BMI o wartościach poniżej 18,5 oznacza niedowagę, o wartościach 18,5 - 24,99 oznacza prawidłową wagę ciała, natomiast powyżej 25 oznacza nadwagę. Rozszerzając to przyjmuje się, że wartości powyżej 30 oznaczają otyłość, natomiast powyżej 40 skrajną otyłość. 

 

Warto również w tym miejscu wspomnieć, że u podstaw otyłości moga leżeć również czynniki takie jak: genetyczne, biologiczne, środowiskowe, farmakologiczne, czy nawet, co i dość częste jest, psychologiczne. Niemniej jednak jakość naszego życia, to jak je prowadzimy i jak je potrafimy sobie uporządkować, jest jakby punktem wyjścia dla każdego z tych czynników.