Bor jest pierwiastkiem śladowym, który znajduje się u człowieka zwłaszcza w kościach, śledzionie i tarczycy.

Jego główne zastosowania:

- osteoporoza

- złamania

- ogólnie stan układu szkieletowego

- menopauza

- zapalenie stawów i kości

- reumatoidalne zapalenie stawów

- młodzieńcze zapalenie stawów

 

Hormony Żeńskie:

Badania naukowe wskazują, że suplementacja borem znacząco wpływa na aktywność estrogenu. W pewnej próbie klinicznej z udziałem kobiet w wieku pomenopauzalnym przyjmujących 3 mg boru dziennie stwierdzono istotny wzrost 17 beta estradiolu – najbardziej aktywnej postaci estrogenu. Obecnie brak badań na temat suplementacji boru na symptomy menopauzy, ale dostępne dowody wskazują na korzystny jej wpływ na poziom wapnia w organizmie.

 

Szkielet i gęstość kości:

Najwięcej korzyści z suplementacji boru odnosi najprawdopodobniej układ szkieletowy. Jak wspominiano powyżej suplementacji borem znacząco zwiększa aktywność estrogenu, co więcej niż prawdopodobnie wywiera pozytywny wpływ na gęstość kości u kobiet. Szczególnie istotne dla stanu kości są dane wykazujące zmniejszenie wydalania wapnia o 44% kobiet w wieku pomenopauzalnym przyjmujących 3 mg boru dziennie. Oprócz wpływu na estrogen naukowcy sugerują, że bor może być potrzebny do przekształcania przez nerki 25-cholekalcyferolu w najbardziej aktywną postać witaminy D ( 1,25 dwuhydroksycholekalcyferol). Ta postać witaminy D jest niezbędna do wchłaniania wapnia w jelitach.

Stawy:

Nie ustalono jeszcze na pewno sposobu działania, ale w dwóch badaniach wskazano, że suplementacja borem ma korzystny wpływ na stawy osób z chorobami kości, reumatoidalnym zapaleniem stawów i młodzieńczymi postaciami zapalenia stawów. Wyniki obu badań wykazały wymierną poprawę w dużej większości osób przyjmujących dodatkowe ilości boru.

 

Źródła pokarmowe:

- zielone warzywa liściaste

- owoce

- produkty pełnoziarniste

- orzechy

 

Możliwe objawy niedoboru:

- osteoporoza

- niedobór estrogenu

- nadmierne wydalania wapnia i magnezu

- niedobór testosteronu

- pogorszenie funkcji umysłowych

 

Suplementacja:

Typowe dawki suplementacyjne wynoszą 1-9 mg dziennie. Chociaż można przyjmować bor oddzielnie jednak najlepsze rezultaty, ze względu na efekt działania w organizmie, przynosi zażywanie boru wraz z wapniem i magnezem.

Należy wybierać preparaty standaryzowane i nie zawierające żadnych sztucznych środków konserwujących czy barwiących. Preparaty w szklanym ciemnym opakowaniu zapewniają stabilność tego minerału przez cały czas zażywania.